HACKATHON in4iT
Ed. a II-a: 20 - 23 iunie 2024

REGULAMENT

1. Obiectiv

Hackathon in4it-UAB este un eveniment organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, care își propune să ofere studenților, oportunitatea de a aborda tema digitalizării. Evenimentul se va desfășura în perioada 20-23 iunie și va avea loc în Alba Iulia.

Scopul este de a da naștere la noi proiecte inovatoare, de a extinde cunoștiințele și cultura digitalizării. 

Aplicațiile care urmează a fi premiate trebuie să se construiască în jurul unor teme precum eGovernment, eLearning, fintech și orice aplicații ale inteligenței artificiale.

Soluția câștigătoare va avea în vedere originalitatea ideii, relevanța științifică, precum și utilitatea.

 

2. Cum să participi

Pentru a aplica, participanții trebuie să completeze formularul de înregistrare. Înscrierea poate fi făcută fie individual, fie în echipe de maximum 5 persoane, indicând o temă de interes preferată.

Calendar:
Perioada de inscriere: 1 feb – 22 aprilie  2024
Preselecția: 22 – 26 aprilie 2024
Afișarea echipelor selectate: 29 aprilie 2024

Fiecare candidat / reprezentant al echipei, în momentul înregistrării, garantează că informațiile, datele personale furnizate împreună cu formularul de cerere sunt adevărate.

Fiecare candidat / reprezentant al echipei trebuie să completeze formularul introducând toate datele necesare și să accepte prezentul regulament.

La înregistrare se vor completa:

  • Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și utilizarea imaginilor și videoclipurilor care vor fi realizate în timpul evenimentului de către organizatori.
  • Titlul / ideea proiectului propus.
  • Descrierea proiectului propus.

3. Evaluarea și selectarea proiectelor câștigătoare

Fiecare echipă va prezenta un pitch în format PDF/ppt care va descrie în detaliu soluția dezvoltată la tema aleasă. Echipele își vor prezenta pitch-ul timp de 5 minute unui juriu format din experți.

Juriul va evalua soluția și prezentarea acesteia și va premia aplicațiile care vor obține cel mai mare scor.

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  • Tehnic – cât de complexă și corectă este soluția propusă?
  • Inovație – cât de inovatoare și unică este ideea?
  • Relevanță – care este utilitatea ideii? 
  • Impact social – cum susține ideea dimensiunile sociale?
  • Durabilitate economică – cât de durabilă este ideea din punct de vedere financiar?
  • Prezentare pitch –  sintetizează în mod adecvat ideea proiectului? Cât de complet și de clar este pachetul de pitch al echipei?

Fiecare criteriu va fi evaluat de juriu pe o scară de 5 puncte: 5 = scorul cel mai mare, 1 = scorul cel mai mic,  scorul maxim fiind de 30 de puncte. Cele mai mari punctaje vor fi selectate ca fiind câștigătoare. 

4. Premii

Echipele câștigătoare vor fi premiate de organizatori. Festivitatea de premiere va avea loc la finalul evenimentului. 

5. Proprietatea intelectuală a ideilor prezentate

Prin participarea la Hackathon in4it-UAB, studenții își asumă responsabilitatea asupra originalității  proiectelor dezvoltate, fără a se încălca drepturile terților (inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de autor și imagine) și dispozițiile legislației naționale și internaţionale.

 

 

6. Date cu caracter personal

Participanții autorizează organizatorii, să proceseze și să arhiveze datele trimise cu ocazia evenimentului, inclusiv imagini și înregistrări audiovizuale ale participanților și ideile lor prezentate, precum și utilizarea și publicarea unor astfel de date în vederea popularizării evenimentului și diseminarea rezultatelor (seminarii, conferințe, utilizări educaționale și comerciale pe canale sociale și site-uri web ale organizatorilor și instituțiilor partenere).

 

 

 

7. Codul de conduită

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude participanții care nu respectă prevederile prezentului regulament sau care afectează buna desfășurare a competiției.

 

 

 

Main Image by DALLE3

ro_RORomanian